Google.ee kasutamine

iDevice ikoon Lugemine

Üldine informatsioon Google’st                                                                         

Google’i näol on tegemist ühe edukaima ning mõjuvõimsama internetipõhise ettevõttega üldse. Projekt sai alguse 1996. aasta jaanuaris kahe Stanfordi ülikooli doktorandi Larry Page’i ja Sergey Brini uurimustööna. Nende eesmärgiks oli luua tõhus otsingusüsteem, mis annaks kasutajate päringutele vastuseks asjakohaseid linke. Kuigi see on ka tänapäeval firma eesmärk, ei ole Google enam ammu pelgalt otsingumootor. Reklaam, e-mail, dokumentide hoiustamine – need on kõigest mõned Google’i poolt pakutavad teenused. Asjaolu, et Google kuulub maailma kümne enimkülastatava veebilehekülje hulka ei tohiks enam kellelegi üllatuseks tulla. Vaatamata firma poolt pakutavate erinevate teenuste hulgale saab see mitmemiljardidollarise käibega internetigigant lõviosa oma tulust siiski reklaamist.

 

Kuidas töötab Google’i otsingumootor

Vaatamata kõigele muule on Google’i selgrooks endiselt tema otsingusüsteem. Nagu kõik teisedki otsingumootorid, kasutab ka Google spetsiaalset algoritmi, mille põhjal genereeritakse otsingutulemused. Kuigi selle algoritmi kohta on avalikustatud üldisi fakte, jääb selle täpne tööpõhimõte paraku saladuseks. See võimaldab Google’l jääda konkurentsivõimeliseks sellel kiiresti muutuval maastikul. Google, nagu enamik teisigi otsingumootoreid, kasutab oma andmebaasi loomiseks automatiseeritud programme, mida nimetatakse spider’iteks ja crawler’iteks. Need programmid skaneerivad erinevaid veebilehekülgi ning loovad selle põhjal märksõnade indekseid. Kui see nn spider on mõne veebilehe ära skaneerinud ning kategoriseerinud liigub ta mööda sellel lehel paiknevaid linke edasi. Niiviisi leheküljelt-leheküljele liikudes kasvatabki ta otsingumootori andmebaasi. Google’i teeb eriliseks viis, kuidas ta otsingutulemusi reastab ning kasutajale väljastab. Selleks on tal patendeeritud algoritm – PageRank, mis annab igale leitud veebilelehe nn „asjakohasuse skoori”. See skoor sõltub erinevatest teguritest, nagu märksõnade esinemissagedus ning asukoht leitud veebilehel, veebilehe vanus, teiste veebilehekülgede arv, mis antud lehele viitavad. Nendest kolmest on viimane kõige olulisem, kuna see muudab raskeks nende inimeste elu, kes süsteemi petta üritavad. Parim viis oma veebilehe „asjakohasuse skoori” tõstmiseks on meelitada teisi lehekülgi sinu omale viitama (linkima).

 

Google’i funktsionaalsus

Lisaks tavalisele tekstiotsingule omab Google ka suurepärast pildiotsingut ning videootsingut. Viimane on hetkel küll veel katsetamisjärgus (BETA staadiumis). Google’i otsingumootor omab paljusid intuitiivseid lisafunktsioone, mis suurendavad tema kasutusalasid veelgi. Näiteks saab teda kasutada inglise keele sõnaraamatuna, leidmaks sõnade definitsioone. Lisaks sellele on võimalik teostada ka tõlkeid paljude erinevate keelte vahel. Google’i abil saab teisendada erinevate riikide valuuta väärtusi ning loomulikult ei puudu ka kalkulaatori funktsioon. Bathi ülikooli uurimuste põhjal on suurimaks arvuks, millega Google’i otsingumootor arvutada võimaldab 1.07257416E308. Paraku on suur osa lisavõimalustest kasutatavad ainult USA elanikele (tänavakaardid, ilmaennustus jne).

 

Kuidas kasutada Google’i otsingumootorit

Järgnev on mõeldud andmaks lühiülevaadet, kuidas kasutada Google’t erinevateks toiminguteks ning tegevusteks. Kirjeldatud on vaid mõne valitud funktsiooni kasutamist ning antud ülevaated ei ole mitte mingil juhul täielikud, rohkem informatsiooni on võimalik leida all.

 

Tavaline tekstiotsing

Oma otsingu täpsustamiseks ning otsitulemuste kitsendamiseks on üsnagi otstarbekas kasutada linki „Täpsem otsing” („Advanced search”). See asub kohe tekstisisestusriba kõrval paremal. Kasutaja viiakse uuele lehele, kus ta saab oma otsingut täpsustada, täites selleks lisavälju. Kogu täpsema otsingu ankeet on üsnagi intuitiivne ning peaks olema üheselt mõistetav. Kes tahab aga säästa aega võib „Täpsema otsingu” võimaluse asemel proovida oma tulemusi täpsustada järgmiste vahenditega:

 • Vaikimisi tagastab Google lehekülgi, kus esinevad kõik sisestatud märksõnad.
 • Trükkides otsingusõnade vahele „OR” NÄIT: märksõna1 OR märksõna2 Tagastab leheküljed, kus esineb „märksõna1” või „märksõna2”
 • Trükkides otsingusõnade vahele „-„ NÄIT: märksõna1 -märksõna2 Tagastab leheküljed, kus esineb „märksõna1” ning ei esine „märksõna2”
 • Trükkides otsinguterminite ette „~” NÄIT: ~märksõna1 Tagastab leheküljed, kus esineb „märksõna1” või selle sõna mõni teadaolevatest sünonüümidest.
 • Trükkides numbrite vahele „..” NÄIT: 10..100 Tagastab leheküljed, kus esineb numbreid vahemikust 10-100
 • Trükkides otsinguterminite vahele „*” NÄIT: märksõna1 * märksõna2 Tagastab leheküljed kus esinevad „märksõna1” ja „märksõna2” ning nende vahele jääb suvaline hulk sõnu.
 • Kui tahetakse otsida mingisugust kindlat fraasi, siis tuleb see fraas paigutada „”-jutumärkide vahele.

 

Pildi- ja videootsing

Pildi-ja videootsingu kasutamiseks tuleb Google’i avalehel klikkida üleval asuvas menüüs vastavale lingile või kasutada vastavaid veebiaadresse: http://images.google.com/ või http://video.google.com .

 

Google kasutamine sõnaraamatuna

Kirjutades Google’i avalehel asuvasse otsingukasti kirje „define: mingi sõna”, pakub otsingumootor tulemuseks sisestatud sõna erinevaid definitsioone. Olenevalt sõnast on võimalik definitsioone näha ka teistes keeltes. Google’i kasutamine tõlkevahendina on võimalik klikates jällegi avalehel olevale vastavale lingile „Keele tööriistad” („Language tools”), mis paikneb kohe otsingukasti kõrval. Samas on nüüd tekkinud ka võimalus otsingu leidmisel tõlkida ka lehekülgi näiteks inglise keelest eesti keelde või kasutada sellist lehekülge nagu translate.google.com :

 

Google kasutamine kalkulaatorina

Selleks tuleb soovitav tehe/tehted lihtsalt otsingukirje asemel otsingukasti sisestada. Mõned näited:

 • 8^2 – võtab kaheksa astmesse 2
 • 8%7 – leiab jäägi kaheksa jagamisel 7-ga
 • 18 choose 4 – leiab kombinatsioonid 18-st neljakaupa
 • 5th root of 32 – leiab viienda juure 32-st
 • 20% of 150 - leiab 20% 150-st
 • Kasutada saab ka trigonomeetrilisi funktsioone: sin(pi/3), tan(45 degrees)

Valuuta konverteerimine Google’i abil

 • 3.5 USD in GBP
 • currency of Brazil in Malaysian money
 • 2.2 USD per gallon in INR per litre