Ülesanne

  1. Koosta küsimustik teemal "Infootsing ja etikett".
  2. Kasuta eelpool toodud materjali.
  3. Küsimustik peab sisaldama küsimust kui ka vastust.
  4. Töö tuleb kirjutada siia.
  5. Töös peab sisalduma vähemalt 15 ja maksimaalselt 25 küsimust.
  6. Tööd võib teha 2-3 liikmelisena.