Netikett

Interneti kasutamine on andnud meile uue dimensiooni kommunikatsioonis. Siin ei tunta piire, kogu maailm võib olla korraga haaratav. Samas on oluline silmas pidada, et internetis on käibel ka omad nõuded. Netikett (ingl. k. "netiquette", sõnadest "net" ja "etiquette") - ka võrguviisakus e. võrgu etikett ja käsitleb arvutivõrgus käitumise juhiseid. Aja jooksul võrgus välja kujunenud terve hulk reegleid. Iga Interneti kasutaja peaks nendest reeglitest kinni pidama - sellega austate Te teisi Interneti kasutajaid.

Arvutieetika Instituudis (CEI) kirja pandud arvuti kasutamise üldised eetilised nõuded, mis on kirjas "Arvutieetika 10 käsus":

 • sa ei tohi kasutada arvutit teise inimese haavamiseks;
 • sa ei tohi sekkuda teise inimese arvutitöösse;
 • sa ei tohi nuuskida teise inimese failides;
 • sa ei tohi kasutada arvutit varastamiseks;
 • sa ei tohi kasutada arvutit vale tõendusmaterjali loomiseks.
 • sa ei tohi kopeerida tarkvara, mille eest sa pole maksnud.
 • sa ei tohi kasutada teiste inimeste arvutiressursse ilma vastava loata.
 • sa ei tohi omastada teiste inimeste intellektuaalset vara.
 • sa pead mõtlema omakirjutatud programmi sotsiaalsetele tagajärgedele.
 • sa pead kasutama arvutit viisil, mis näitab austust ja lugupidamist teiste inimeste suhtes.Üldised küberruumis kehtivad netiketireeglid:

 • Ära unusta, et suhtled teise inimesega, mitte arvutiga.
 • Kirjuta lühidalt ja selgelt.
 • Pealkirjasta oma teated.
 • Arvesta ja austa lugejat, ära ole tänusõnades kitsi.
 • Ole ettevaatlik huumori ja sarkasmiga.
 • Ole salliv, väldi solvanguid.
 • Sa oled selline, kelleks oled ennast kirjutanud.
 • Mistahes andmete kasutamisel viita allikale.
 • Ära kuritarvita oma arvuti võimsust.