Otsing veebis

iDevice ikoon Lugemine

Interneti kasutab enamik inimesi just infootsinguiks. Kust mujalt saaks veel nii ammendavat teavet, tasuta ja nii lühikese aja jooksul kui maailmalaiusest võrgust? Paraku paikneb info netis väga kaootiliselt ja selleks, et endale vajalikku leida, tuleb üksjagu vaeva näha. Enamasti tuleb abi otsida siiski spetsiaalsetelt otsisüsteemidelt (otsimootor, otsirobot). Muidugi võib kasutaja alati enda jaoks välja valida meelepärase otsimootori, mis ei tarvitse olla ükski järgnevalt mainitust.

 

Otsimootori kasutamine

Veebibrauseri nupu Search abil käivitakse automaatselt veebibrauseri tüübist ja valikuajast sõltuvalt mõni populaaarne teabeotsisüsteem. Internet Explorer kasutab sel puhul otsimootoreid: www.Yahoo.com, www.go.com, www.Lycos.com, www.Excite.com, www.altavista.com. www.HotBot.com, www.Netfind.com, mida iga päev vahetatakse. Veel mõningaid otsimootoreid: www.excite.com, www.webcrawler.com, www.search.com, www.euroseek.com, www.looksmart.com, www.webring.yahoo.com. Eestikeelseid otsimootoreid: www.google.com, www.altavista.com, www.neti.ee, www.ee./www/ jt. Programmide otsimiseks on välja arendatud hulk otsivahendeid, nende hulgas www.filez.com .

 

Otsitingimuste defineerimine

Sageli on temaatilistesse kataloogidesse lisatud ka tekstiotsingu võimalused, kuid need on tavaliselt nõrgemad kui spetsiaalsetel otsimootoritel. Tihti otsitakse märksõna vaid veebilehekülgede tiitlitest, mitte neil lehekülgedel esitatud tekstist. Võimaldatakse viiteid teistele, parematele otsimootoreile. Päringule võib vastuseks tulla tuhandete veebilehekülgede viiteid, mis järjestatud selle järgi, kui tihti otsitav sõna või väljend vastaval leheküljel esineb. Sisulist vastavust otsingule ei pruugi tulla ja sadu lehekülgi pole mõtet läbi lapata.. Edasi võib päringut täpsustada, keelates mingi sõna esinemise ära või konkretiseerides väljendi jutumärkidega. Õigete materjalide leidmine on suur töö.

 

Märksõnade kasutamine

Märksõnaotsinguks võib kasutada näiteks www.altavista.com, www.lycos.com või www.neti.ee. Selleks tuleb nende päringuaknasse tippida sõna(d) või väljend(id), mis leitavas materjalis peaks sisalduma. Lihtpäringul otsitakse dokumente, mis sisaldavad üheaegselt kõiki sisestatud sõnu. Kui tahetakse kindlat väljendit leida, siis tuleb see tavaliselt panna jutumärkidesse, nagu näiteks “Eesti Vabariigi Välisministeerium”, muidu leitakse leheküljed, mis sisaldavad küll kõiki neid sõnu, kuid suvalistes kohtades. Mõni otsimootor nõuab küll täpse väljendi teist moodi defineerimist.

 

Loogiliste operaatorite kasutamine

Komplekspäringuga saab otsingut täpsustada, kasutades olenevalt otsimootoritest loogilisi väljendeid AND, OR, NOT ja NEAR või – “ “ jne. Näiteks päring: Tartu ülikool –põllumajandus leiab üles kõik veebilehed, mis sisaldavad sõnu “Tartu” ja “ülikool”, kuid seejuures ei sisalda sõna “põllumajandus”. Täpsemat abi päringu sõnastamise kohta vastava otsimootoritel leitakse otsingusüsteemi lisamaterjalidest.