Arvutikoolitus

img2_3

Veebimaterjal on koostatud Tartu Haritlaste Liidu (THL) Koolituskeskuse raames toimuva "Arvuti AO 1-7" koolituse jaoks, kuid samas sobib ka niisama õpetamiseks.
Lühikirjeldus

E-õppematerjali koostamisel on kasutatud Arvutikasutaja oskustunnistuse omandamiseks loodud õppekava.
Täpsema programmi ülevaate saab aadressilt www.ao.ee. Kava koosneb seitsmest moodulit, millest nelja
esimese mooduli kohta on vasakul pool toodud menüüs pikem ülevaade ja kolme viimase kohta on võimalik lugeda
kursuse failidest. Käesoleva õpikeskkonna jaoks on lisatud kursuse plaan, mis sisaldab kursuse temaatikat,
sihtgruppi, õpieesmärke, kursuse kestust jne.

Koostatud veebilehe vasakul pool menüü kaudu saate teada moodulite sisu, laadida kursuse faile, osaleda aine foorumis
blogi kaudu. Õpikeskkond sisaldab kogutud materjale failiformaatides *.doc, *.rtf, *.xls, *.mdb, *.pdf   ja pilte kujul *.jpg ja *.gif.
Samuti sisaldab keskkond HotPotatoes teste ja eXeLearning teste. Materjalide vaatamiseks läheb vaja järgmisi programme: