Gimp'i kihid võivad käituda nagu animeeritud kaadrid

Animatsioonid on piltide rida/järjend, kus igale kihile on lisatud ajaline informatsioon. Siin on toodud näide, kuidas sõna ATSIHH on jaotatud erinevatele kihtidele ja igale kihile on pandud ka aeg.

1_pilt (39K)

Valides pildi menüüst Filtrid => Animatsioon => Mahamängimine, siis avaneb selline aken, kus on võimalik näha tehtud pildi animatsiooni, vajutades Esita nupul. Veel on olemas samm- sammult nupp (Samm), millega saame käia iga tehtud kihi sammu läbi ja tagasi võtmine (Keri tagasi), mis võimaldab meil tagasi pöörduda esimese pildiraami juurde. Viimane nupp kasulik mitme pildi animatsiooni kasutamisel. Hetkel tehtud pildi animatsiooni aken näeb välja selline:

2_pilt (10K)

Tehtud pilt tuleb salvestada GIF formaati. Mõnel korral tuleb enne salvestamist teha pildiga läbi operatsioon Filtrid => Animatsioon => Optimeeri (GIF jaoks) ja saadud pildi saame salvestada. Salvestamise käigus küsitakse, millena tuleb tehtut salvestada. Valite Salvesta animatsioonina ja Ekspordi. Tulemus on selline:

3_pilt (3K)

Samas on toodud ka näide sellest, kuidas loodud läbipaistvale kihile ilmuvad ning kaovad ükshaaval tähed:

4_pilt_1 (3K)

Selline tulemus on saadud kihi pealkirju muutes, lisades sinna „replace“. Antud juhul näeb Kihtide aken välja selline. Kui nüüd avada uuesti Mahamängimise aken, siis seal muutust ei näe. Tehtud töö tuleb salvestada animatsioonina GIF formaati ja siis avada.

4_pilt_oige (21K)

Veel üks huvitav näide. Kasutatud on kahte animatsiooni, mis on omavahel kokkupandud. Kihtide aknasse on lisatud aja kõrvale „combine“. Näha on, et kahe animatsiooni vahel peaks olema veel üks animatsioon või siis tehtud juurde mõned kihid, et üleminek ühelt animatsioonilt teisele oleks sujuvam.

baby3 (38K) pluss (1K) baby4 (67K) vordus (1K) ally_baby (107K)

IWarp

IWarp filtriga, mis asub pildi Filtrid => Moonutused menüüs, on võimalik muuta pildi osasid nii, et saaks automaatselt teha animatsiooni. See tähendab seda, et kui tahetakse muuta mõnda pildi osa liikuvaks, siis IWarp võimaldab seda. Toon ühe näite. Gimp'iga on avatud kassi pilt. Edasi on valitud pildi menüüribalt Filtrid => Moonutused => IWarp. Avaneb uus aken.

Deform Radius ja Deform Amount võimaldavad pildi deformeerimise suurust ja intensiivsust muuta. Deformeerimiseks on 6 valikut. Hetkel on näha, et valitud on Liiguta. Nüüd on võimalik samas aknas teha see muudatus, st. mida tahetakse liigu- tada. Liigutatud on kassi kõrva.

iwarp_1 (94K)

Samas aknas on ka teine, milles on võimalik määrata kihtide arv. Kui valida Reverse nupp, siis animatsioon liigub muudetud pildist originaalini. Ping Pong võimaldab animatsioonil alata originaalist, vahepeal toimub muudatus, ja siis liigub uuesti originaalini.

iwarp_2 (89K)

Nüüd tehakse pildile kihid. Seda protsessi on võimalik jälgida Layers aknas. Kui see on valmis, siis tuleb pildi menüüst valida Filtrid => Animatsioon => Optimeeri (GIF jaoks). Tehakse uus pilt. Saadud pildi menüüribas tuleb teha Filtrid => Animatsioon => Mahamängimine , millega on võimalik näha animatsiooni kulgu. Tehtud pilt salvestatakse ja tulemus on selline:

korvik (47K)