Enamkasutatavamad failitüübid

Enamkasutatavate failitüüpide äratundmine, näiteks tekstifailid (txt/pdf/rtf/doc/wpd/sdw), tabelitöötlusfailid (xls/sdc), andmebaasifailid (mdb/dbf), esitlusfailid (ppt/sdd), graafikafailid (gif/jpeg/bmp/cdr/tiff), veebifailid (html/htm).

Ühte faili eristab ennekõike unikaalne ja ainult temale omistatud nimi. DOS-is võib faili nimi olla kuni 8 märki pikk (Windowsis kuni 255) ja sellele võib lisada kuni 3-tähelise laiendi, mis eraldatakse nimest punktiga. Nimes ei ole soovitav kasutada täpitähti ja märke nagu koma, semikoolon jne. Faili nimelaiend on faili nime järel. Failinime ja laiendi vahel on punkt (näiteks november.txt, jaanuar.doc). Failinime laiendit kasutatakse tavaliselt faili liigitamiseks, kuigi ta põhimõtteliselt võib ka puududa. Standardprogrammid lisavad failinimele vormingut näitava laiendi, nii et selle järgi on kerge määrata faili kuuluvust.

Enamkasutatavad faililaiendid ja programmi nimi:

Tekstifailid:
.txt– tekstifaili nimelaiend;
.pdf– Adobe platformist sõltumatu vorming teksti, graafika jms esituseks;
.rtf – (Rich text format) faili nimelaiend;
.doc – MSWordi tekstifaili laiend;
.wpd – WordPerfecti mallifaili nimelaiend;
.odt – OpenOffice.org Writer tekstifaili laiend


Tabelitöötlusfailid:
.xls – MSExceli tabelifaili laiend;
.ods – OpenOffice.org Calc tabelifaili laiend


Andmebaasifailid:
.mdb – MSAccess andmebaasi fail:
.dbf – MSFoxPro ja dBASE andmebaasid


Esitlusfailid:
.pptMSPowerPoint esitlusfail;
.odp – OpenOffice.org Impress esitlusfail


Graafikafailid:
.gif – rastergraafikafail;
.jpg – JPEG- pakitud pildifaili;
.bmp – MSWindows rastergraafikafaili;
.cdr – CorelDraw graafikafail;
.tiff – rastergraafika


Veebifailid:
.html (HypertextMarkupLanguage) – WWWs kasutatav märgistuskeel;
.htm – HTML-faili laiend