Failide lihtne redigeerimine

Lihtsa tekstiredaktori kasutamine

WordPad on tõhus vahend ärikirjade ja muude lihtsama struktuuriga dokumentide koostamiseks. WordPad võimaldab kasutada mitut keelt, sisaldab prindi eelvaatamise reziimi, lubab printida lehe päiseid ja jaluseid, lisada pilte ja diagramme ning kasutab failide salvestamiseks Wordi failivormingut. Faile saab salvestada ka tekstifailidena (laiendiga .txt), see tõttu võib WordPadi kasutada süsteemi ja käsufailide redigeerimiseks ning tekstitöötluse põhimõtete tutvustamiseks algajatele. Samuti pakuvad peaaegu samu võimalusi programmid Notepad ja Con TEXT.

  • Tekstiredaktori käivitamine ja faili loomine.
WordPad käivitatakse nupuga START => ALL PROGRAMS => ACCESSORIES => WordPad. Seejärel avaneb uue dokumendi aken, kuhu võib hakata sisestama teksti. Olles WordPad'is saab uut faili luua menüüribalt käsu File alt korraludsega New. Juba olemasolevat faili saab avada käsu FileOpen. korraldusega
  • Faili salvestamine etteantud kausta.
Uus fail salvestatakse kettale menüürealt käsu File korraldusega Save As, andes failile nime ja valides aknas Save In koha kuhu salvestada. Olemasolev fail või fail (peale muudatuste sisseviimist), millele on juba failinimi antud, salvestatakse korraldusega Save. Lihtsam viis salvestamiseks on klahvikombinatsioon CTRL + S.
  • Faili salvestamine disketile.
Faili salvestamiseks disketile tuleb menüürealt valida käsk File korraldus Save As. Avanenud aknas anda failile nimi ja Save In kohaks valida Floppy A:.
  • Redaktori tööakna sulgemine.
Redaktori WordPad tööakna sulgemine toimub menüürealt käsu File korraldusega Exit või vajutades ülemisel paremal tiitelreal X kujulisel nupul või klahvikombinatsioon ALT + F4.