Kausta atribuutide vaatamine

Kausta atribuutide vaatamine: nimi, suurus, viimase muutmise kuupäev

Kausta omaduste (atribuutide) vaatlemiseks tuleb (olles parema hiireklahviga klikkinud vastaval kaustal) avatavast hüpikmenüüst valida korraldus Properties (omadused). Avanenud aknas on kausta ikoon, kausta nimi, suurus (ingl. Size), kausta asukoht (ingl. Location), loomise (ingl. Created), muutmise (ingl. Modified) ja viimase avamise (ingl. Accessed) kuupäev.


Akna alumises osas on kaustaatribuutide väärtused. Read-only kastikese märgistamisega võib kausta muutmist tõkestada, Hidden varjab kausta.