Kaustade struktuuri mõistmine

Kaustade struktuuri mõistmine. Kaustapuu.

  • Loogiliselt ülesehitatud failisüsteem võimaldab igas failis leiduvaid andmeid teatavate tunnuste järgi üles otsida ja omavahel kokkukuuluvaid faile tervikuna salvestada, uuesti lugeda või ümber korraldada. Kaustana võib tinglikult käsitleda ka arvutit ennast (My Computer), milles omakorda kaustadena paiknevad arvuti kettad. Kaustad on automaatselt kasutusel igas Windowsi kasutavas arvutis. Teil ei ole vaja installida ühtegi lisaprogrammi.
  • Fail (ingl. File)– arvutisse salvestatud objekt, nt. kiri, pilt või laul. Iga kord, kui oma töö uue nime all salvestate, loote uue faili.
  • Kaust (ingl. Folder) – kataloog, kus Teie failid asuvad. Tüüpiliselt asuvad kõik dokumendid My Documents kaustas.
  • Dokument – programmi (rakenduse) poolt loodud fail, nt. kiri.
  • Failisüsteem – et failide kogumis oleks lihtsam orienteeruda, on op.süsteemides loodud võimalus neid rühmitada. Põhikaust võib sisaldada faile ning alamkauste ja nii kujuneb välja omataoline hierarhiline (alluvus) struktuur – kaustapuu või üksteise sees paiknevate kaustade süsteem.
  • Liikumist kaustapuus on kerge teostada valides kas hiirega START => MY COMPUTER või klaviatuurilt WINDOWS + E. Avanenud aknas näete vasakus pooles kaustapuud ja parempoolses valitud kataloogi sisu.