Kopeerimine, teisaldamine, kustutamine

  • Kopeerimiseks (või ümberpaigutamiseks– teisaldamiseks) tuleb valida fail(-id) ja seejärel hiire paremnupumenüüst korraldus Copy (teisaldamiseks korraldus Cut). Edasi valida koht, kuhu kopeerida, ja uuesti hiire paremnupumenüüst korraldus Paste.
  • Kui fail(id) teisaldatakse teise kettaseadmesse, tuleb lohistamisel teise kettaseadme ikoonile (või aknasse) all hoida Shift-klahvi, muidu toimub kopeerimine.
  • Faili(de) kustutamiseks tuleb fail või failid esile tõsta, vajutada klahvile Delete ja sisestusklahvile Enter või valida menüüribalt käsu File korraldus Delete ja dialoogikastis Yes nupp. Failid saadetakse prügikasti (Recycle Bin). Kui soovitakse neid kustutada ilma prügikasti viimata, tuleb kasutada Shift + Delete klahvikombinatsiooni. Esiletõstetud failid võib ka lihtsalt lohistada prügikasti ikoonile või prügikasti nimele kaustapuus.
  • Üksiku faili märgistamine nimekirjas toimub hiireklõpsuga ikoonil või failinimel.
  • Failigrupi moodustamiseks tuleb klõpsutada vajalikel failinimedel või ikoonidel hoides allavajutatuna Ctrl-klahvi. Kui vajalikud failid paiknevad järjestikku, klõpsake esimesel nimel ja hoides Shift- klahvi allavajutatuna, viimasel nimel (kasutate hiire vedamist). Hoides vasaku hiireklahvi allavajutatuna võib tõmmata ümber ikoonigrupi nelinurga. Kõik nelinurgas olevad failid lülitatakse failigruppi.
  • Varukoopia tegemine disketile – valides faili või failigrupil parema hiireklahviga tekkinud menüüst Send To saate määrata, kuhu Te tahate nendest failidest teha varukoopia. Sellisel viisil saab teha koopia nii flopile, mälupulgale, lisakõvakettale. Originaalfail jääb Send To saatmisel endisesse kohta.