Animatsioon


EESMÄRGID:

 • Keskkonnaga Go! Animate tutvumine.
 • Animatsiooni teema välja mõtlemine.
 • Oma animatsiooni koostamine.
 • Valminud töö publitseerimine ja esitamine.
                     

VAHENDID:

 • arvutid
 • kõlarid
 
 

1.Tund

 • Animatsiooni keskkonnaga Go! Animate tutvumine juhendi abil.
 • Teema valimine ehk mille kohta animatsioon luuakse. Kui ideid napib, siis võib moodustada rühmad.
 • Animatsiooni loomine, kusjuures ...
  • ... animatsioon võiks olla ligikaudu 2 minutit pikk,
  • ... tegelasi peaks vähemalt olema kaks,
  • ... keelatud on kasutada vägivaldseid teemasid (v.a kui soovitakse selle animatsiooniga midagi õpetada näiteks küberkiusamise kohta),
  • ... soovitavalt võib kasutada keskkonna enda muusikat või kui endal leidub, siis lisada see,
  • ... eesti keelse teksti lisamiseks tuleks kasutada jutumulle.

2.Tund

 • Animatsiooni viimistlemine ja publitseerimine.
 • Valminud töö aadressi esitamine.


NÄITED VALMINUD TÖÖDEST