Heliline ristsõna


EESMÄRGID:

 • Õpilastevahelise koostöö arendamine.
 • Programmis Microsoft Office Word tabeli loomine.
 • Tabelist ristsõna kujundamine.
 • Tutvumine programmiga Audacity.
 • Ristsõna küsimuste esitamine helifailidena.
 • Valminud töö publitseerimine (õpetaja).
                     

VAHENDID:

 • arvutid
 • kõlarid
 • mikrofonid
 
 
 

1.Tund

 • Rühmade moodustamine (max kolm õpilast rühmas).
 • Teema valimine ehk mille kohta ristsõna luuakse. Võib olla koostööd tehtud mõne teise ainega (näiteks eesti või inglise keel, geograafia).
 • Esialgse ristsõna loomine paberile. Küsimused koos vastustega. Kokku näiteks 15 küsimust.
 • Etteantud juhendi põhjal tabeli loomine Microsoft Office Word programmis. Näiteks leheküljel http://www.hot.ee/s/sahmi/tabelid/tabelid.html on toodud tabeli loomise erinevad võtted.
 • Ettevalmistatud ristsõna vormistamine arvutis.
 • Valminud töö salvestamine.

2.Tund

 • Helitöötlusprogrammi Audacity'ga tutvumine (näiteks http://koolielu.ee/pg/tools/read/10185 )
 • Ristsõna küsimuste sisselugemine arvutisse.
 • Valminud ristsõna tabeli ja helifailide esitamine.


NÄITED VALMINUD TÖÖDEST