MIS ASI ON MEILIETIKETT?

MEILIETIKETT ehk e-posti etikett kujutab endast sellist õpetust, kuidas elementaarset kirjaoskust meeles pidades tuleb saata viisakat e-kirja.

Meilietiketis pole olulised mitte ainult tehnilist laadi põhitõed, vaid ka viisakusreeglid. Viisakas suhtlemine nii suulises kui kirjalikus vormis aitab luua ja säilitada kontakte, saavutada seatud eesmärke.

MEILIETIKETI ERINEVAD REEGLID

spiraal (5K)
 • TO väljale pannakse adressaat, kellelt oodatakse kindlasti vastust ja CC väljale kirja koopia saaja, keda kirja sisust vaid teavitatakse ning kellelt vastust ei oodata. BCC väljale kirjutatakse need adressaadid, keda CC adressaadid ei näe.
 • Meili pealkirjaks tuleks panna lühike pealkiri, mis tutvustaks kirja sisu.
 • Meil algab pöördumisega ja lõppeb viisakusvormeliga.
 • Elektronkiri tuleks vormistada lühidalt, sisukalt, et austades vastaspoole aega.
 • Kui lisad kirjale faili, viita sellele kirjas.
 • Kirja tuleb kirjutada tavakirjas. Trükitähtedes kirja võrdsustatakse karjumisega.
 • E-kirja kirjutamisel kehtivad kõik kirjatehnika reeglid.
 • Lõikude eraldamiseks kasutada vahesid, eraldi teemapealkirju.
 • Kiri ise peab olema selge ja arusaadav. Väljenduge täpselt, vältige võõrsõnu ja keerulisi lauseid.
 • Kirjale vastamata jätmine võrdub näost-näkku suhtlemisel inimesele selja pööramisega.
 • Replayga vastates ei ole vaja saatja kirja alt ära kustutada.
 • Replayga vastates võib pealkiri niikauaks samaks jääda, kuni pole muutunud kirja teema. Soovitav on, et e-kirja saatmisel ei mindaks üle kuue sissekande (kiri muutub väga pikaks).
 • Esmase kontakti ja ametikirjade puhul väldi lühendeid.
 • Emotikonidel võib olla väga erinevaid tähendusi, seega olge nende kasutamisega ettevaatlik.
 • Mõelge, enne kui saadate.
 • Olge ettevaatlikud tundliku ja konfidentsiaalse teabega.