MIS ASI ON NETIKETT?

NETIKETT ehk võrguetikett kujutab endast sellist õpetust, kuidas arvutivõrgus õigesti (korrektselt) käituda.

Inimestevaheline suhtlus on liikunud viimastel aastatel üha enam internetti. Tahes tahtmata on hakatud üha enam mõtlema sellele, kuidas tuleks omavahel suhelda nii, et niinimetatud internetisuhtluse tagajärjeks ei oleks midagi hirmsat (küberkiusamised, pedofiilia, enesetapud).

Tänu veebile on muutunud inimestevaheline suhtlemise keel. Kasutusele on võetud erinevad lühendid, emotsioone väljendavad ikoonid jne. Kiputakse unustama seda kõige lihtsamat suhtlemist selles kiires elutempos - keelelised reeglid, viisakusreeglid.
 
ARVUTIKASUTAJA 10 REEGLIT
spiraal (5K)
  • Sa ei tohi kasutada arvutit teise inimese haavamiseks.
  • Sa ei tohi ennast vahele segada teise inimese arvutitöösse.
  • Sa ei tohi ringi nuuskida teise inimese failides.
  • Sa ei tohi arvutit kasutada varastamiseks.
  • Sa ei tohi arvutit kasutada vale tõendusmaterjali loomiseks.
  • Sa ei tohi kopeerida tarkvara, mille eest sa pole maksnud.
  • Sa ei tohi kasutada teiste inimeste arvutiressursse ilma vastava loata.
  • Sa ei tohi omastada teiste inimeste intellektuaalset vara.
  • Sa pead mõtlema omakirjutatud programmi sotsiaalsetele tagajärgedele.
  • Sa pead kasutama arvutit viisil, mis näitab austust ja lugupidamist teiste inimeste suhtes.
 
Seadusekuulekuse põhitõde ütleb, et tuleb käituda teiste suhtes nii, nagu sa tahad, et käitutaks sinuga.