Iga korralikult ettevalmistatud tund nõuab õpetajalt palju vaeva ja aega. Käesolevale leheküljele on lisatud mõned tunnikavad või lisaülesanded, mida võiks õpilastega läbi teha muutes seeläbi antud turvalisuse teema huvitavamaks ja õpilastele motivatsiooni tekitavaks.

Väljamõeldud tunnikavad on reaalses elus läbi tehtud ja võin kinnitada, et õpilastele need kõik meeldisid. Näited ei ole otseselt seotud käesoleva teemaga, aga neid on võimalik selleks kohendada.