MILLEKS ON VAJA PAROOLE?

Tänapäeva infoajastul on paroolid hädavajalikud. Nii nagu teie pangakaardi PIN-koodidki on Windows XP ja internetiühenduse puhul kasutatavad paroolid mõeldud teie isiku tuvastamiseks. Paroole tuleb tõsiselt võtta, et vältida olukordi, kus tundmatud isikud loevad näiteks teie e-kirju, isiklikke dokumente või halvimal juhul varastavad teie identiteedi internetis.

PAROOL on tekstistring, mida tarvitatakse arvutile või failile või veebilehele ligipääsuks.

Paljud inimesed valivad lihtsa parooli ning kasutavad seda kõigi internetiteenuste ja arvutiprogrammide puhul. See on pea sama riskantne kui parooli mittekasutamine. Erinevatel puhkudel tuleks siiski tarvitada erinevaid paroole.

Paroole läheb üldjuhul vaja:

spiraal (5K)
  • arvuti jagamisel teistega;
  • e-posti privaatsuse säilitamisel;
  • dokumentide kaitsmisel;
  • juurdepääsu nõudvate veebisaitide külastamisel;
  • andmekandjate (nt mälupulk) kaitsmisel.

Tavaliselt paroolide sisestamisel näidatakse kasutajale tärne, mis tähendab seda, et lisaturvalisuse huvides välditakse näiteks selliseid olukordi, kus keegi võib üle teie õla parooli lugeda. Kõige efektiivsem on kasutada raskesti äraarvatavat parooli, mis sisaldab nii suuri kui väikeseid tähti, numbreid või märke.