Esitlus


EESMÄRGID:

  • Tutvuda ettekande koostamise reeglitega.
  • Erinevate esilusprogrammidega tutvumine.
  • Oma esitluse koostamine.
  • Valminud töö publitseerimine ja esitamine.
                     

VAHENDID:

  • arvutid
  • kõlarid
 
 

1.Tund

2.Tund

  • Esitluse viimistlemine.
  • Valminud töö esitamine.


NÄITED VALMINUD TÖÖDEST, MIS ON KOGUTUD ÜHELE VEEBILEHELE